Sociale

“National Geographic”: Vizitoni Rivierën Shqiptare dhe majat më të larta në Alpet Dinarike

Mes detit Adriatik dhe Alpeve Dinarike, Shqipëria është një nga destinacionet më të bukura evropiane. Pasuria e saj natyrore dhe ndikimet kulturore dhe artistike nga Lindja dhe Perëndimi e bëjnë atë shumë tërheqëse, shkruan Emma Lira në një artikull të edicionit spanjoll të “National Geographic”. Romakët e quajtën Shqipëri për shkak të …

Read More »

Digjitalizimi i shërbimeve publike dhe raporti me legjislacionin administrativ

Krahas rritjes dhe përmirësimit të digjitalizimit të shërbimeve publike, aktorët, përdoruesit / përfituesit, etj., të përfshirë duhet të kenë kuptim të qartë mbi raportin e shërbimeve publike të digjitalizuara me legjislacionin e zbatueshëm në tërësi e, në veçanti, me legjislacionin administrativ procedural. Shërbimet digjitale publike (të quajtura edhe “e-government”) përkufizohen …

Read More »

Kriza demografike/ Pakësimi i popullsisë dhe emigracioni i lartë i trurit mund të krijojë tensione sociale

Kriza demografike, që ka përfshirë Rajonin e Ballkanit dhe veçanërisht Shqipërinë me tkurrjen e popullsisë dhe emigrimin e lartë të të rinjve, përveç ndikimit negativ në tregjet e punës dhe cilësisë së demokracisë, mund të bëhet shkak edhe për destabilitet të përgjithshëm, vë në dukje një analizë e fundit e …

Read More »