KPA lë në fuqi shkarkimin e ish-prokurorit Sali Hasa

Nga Edmond Hoxhaj

Kolegji e gjeti të drejtë shkarkimin e ish-prokurorit të Sarandës, Sali Hasa, nga ana e KPK, magjistrat i cili u dënua për korrupsion gjatë procesit të vetingut të tij, që u pasua atëherë dhe nga një vendim tjetër shkarkimi i marrë prej Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

Kolegji iu Posaçëm i Apelimit, KPA shpalli të hënën më 8 korrik vendimin lidhur me ankimin e kryer nga ish-prokurori i Sarandës, Sali Hasa, kundër shkarkimit të tij nga ana e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, KPK për probleme në kriterin e pasurisë dhe cenim të besimit të publikut tek drejtësia. Kolegji çeli hetimin në çështjen e rivlerësimit ndaj Hasës, pasi u gjet në shkelje proceduriale në vendimin e Komisionit. Po ashtu, KPA pranoi një seri provash mbi pasurinë e ish-prokurorit.

Kryesuesja e trupit gjykues të Kolegjit konstatoi se nga gjykimi ka rezultuar se Hasa rezulton në pamundësi financiare për krijimin e pasurive. Në vijim ajo relatoi konkluzionet për sjelljet e këtij subjekti rivlerësimi, konkretisht për pranimin e dhurimit të një pasurie kullotë; përdorimin pa kundërshpërblim dhe pa akt formal të dy pasurive në qytetin e Sarandës gjatë periudhës 2003-2010; përdorimin pa akt formal të një automjeti; pranimin e dhurimit për mbulimin e një shpenzimi udhëtimi në Rusi në vitin 2006; si dhe për transaksionet në shitblerjen e disa automjeteve që konsiderohen jashtë logjikës financiare.

Sipas Kolegjit, veprimet dhe mosveprimet e Hasës bien ndesh me sjelljen jashtë gjyqësore që një prokuror duhet të ketë duke ju bindur ligjit gjatë gjithë kohës, me qëllim forcimin e besimit të publikut tek drejtësia dhe të mos pranojë dhurata, përfitime apo trajtime që mund të ngrenë pikëpyetje mbi integritetin e tij. Bazuar në këto argumente, KPA e gjen të drejtë konkluzionin e KPK se subjekti ka cenuar besimin e publikut tek drejtësia.

Në përfundim KPA konkludon se ish-prokurori Sali Hasa ka bërë deklarim të pamjaftueshëm për pasurinë si dhe ka cenuar besimin e publikut, e për rrjedhojë, vendimi për shkarkimin e tij duhet lënë në fuqi.

Sali Hasa u arrestua në qershor të vitit 2021 për akuza të korrupsionit, ndërkohë që ndaj tij u zhvillua njëkohësisht edhe procesi i rivlerësimit. Prokurori u vlerësua vetëm sa i përket pasurisë dhe KPK e shkarkoi për probleme në këtë kriter. Dy vjet pas këtij vendimi me kërkesë të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, edhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë vendosi shkarkimin e Hasës. Po ashtu, Hasa u dënua dhe për korrupsion nga Gjykata e Posaçme. Megjithatë, ish-prokurori i Sarandës u paraqit para Kolegjit dhe këmbënguli se çështja duhej të rishqyrtohej, kërkesë që u pranua. Reporter.al

Check Also

Ekzekutoi shqiptarin në Greqi në 2010, arrestohet pas 14 vitesh Dritan Hoxha

Pas 14 vitesh në arrati është arrestuar Dritan Hoxha, i akuzuar për vrasjen e bashkatdhetarit …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *